Saturday, September 14, 2013

:)

Allah Ta'ala akan semakin menambahkan nikmat dari-Nya untuk kita jika kita tidak kedekut untuk beramal kepadanya pula. Perniagaan kita dengan Allah -- malas dan sedikit usaha kita, maka sedikitlah yang kita dapat. Senyum :)

No comments:

Post a Comment