Saturday, November 16, 2013

...

Sukar memahami apa yang terkandung di isi hati. Bukan semua manusia memahami. Bukan semua manusia mengerti. Terkadang kita tidak memahami, tetapi kita hanya mampu alami. Fahami, alami, jangan sakiti.

No comments:

Post a Comment